หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผ้ายกดอก

สินค้าOTOP ผ้ายกดอก

รหัสขนส่ง : 503231
รหัสผู้ประกอบการ : 500200034
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ายกดอก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นตะวันใต้
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : พม่า
ที่อยู่ : 100 ม.20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2895275


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -