สินค้าOTOP ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน

รหัสขนส่ง : 503215
รหัสผู้ประกอบการ : 501600016
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 48/1 ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0871860184


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า