หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ผ้าทอมือไทยประดิษฐ์และผ้าฝ้าย

สินค้าOTOP ผ้าทอมือไทยประดิษฐ์และผ้าฝ้าย

รหัสขนส่ง : 503216
รหัสผู้ประกอบการ : 500600063
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมือไทยประดิษฐ์และผ้าฝ้าย
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
กำลังการผลิต/เดือน : 120
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 180.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 183 ม.2 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0895612423


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -