หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐานคัดดอก

สินค้าOTOP ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐานคัดดอก

รหัสขนส่ง : 503225
รหัสผู้ประกอบการ : 501600006
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐานคัดดอก
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้านาคอเรือ
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9618541


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -