สินค้าOTOP ผ้าจก

รหัสขนส่ง : 503229
รหัสผู้ประกอบการ : 502200028
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าจก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กล่มผ้าทอมือ หมู่ 5 ทุ่งปี๊
กำลังการผลิต/เดือน : 3
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 75/2 ม.5 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3709721


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -