หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผลิตภัณท์ไม้จามจุรี(ไม้แกะสลัก)

สินค้าOTOP ผลิตภัณท์ไม้จามจุรี(ไม้แกะสลัก)

รหัสขนส่ง : 504144
รหัสผู้ประกอบการ : 500500067
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณท์ไม้จามจุรี (ไม้แกะสลัก)
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นาย ไชยวัฒน์ ไชยซาววงค์ (ดอนเดคคอร์)
กำลังการผลิต/เดือน : 30 ชิ้น
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สิงคโปร์ จีน
ที่อยู่ : 3 ม.1 ซอย8 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053840831


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -