หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ผิวไม้ไผ่ชุด12ราศรี

สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ผิวไม้ไผ่ชุด12ราศรี

รหัสขนส่ง : 503034
รหัสผู้ประกอบการ : 500100181
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ผิวไม้ไผ่ ชุด 12 ราศรี
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ผลิตภัณฑ์ไซแอมแบมบู แฮนดิคร๊าฟท์
กำลังการผลิต/เดือน : 600
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 100.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกาและยุโรป
ที่อยู่ : 9 ม.1 ซอยสรรพสามิต เขต5 ถนนเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8515411


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -