หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์จากตัวกระจูด

สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์จากตัวกระจูด

รหัสขนส่ง : 503143
รหัสผู้ประกอบการ : 501500109
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากตัวกระจูด
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : เบญจา หัตถกรรม
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 490.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ฝรั่งเศส
ที่อยู่ : 38 ม.7 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9817543


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -