สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา

รหัสขนส่ง : 504159
รหัสผู้ประกอบการ : 501400135
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์กจากกระดาษสา
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางวรนุช อย่างจา
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 25.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 336/47 ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1931108


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า