หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ปลา(ไม้เก่า)งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้

สินค้าOTOP ปลา(ไม้เก่า)งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้

รหัสขนส่ง : 504124
รหัสผู้ประกอบการ : 501500025
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลา (ไม้เก่า) งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักบ้านถวาย
กำลังการผลิต/เดือน : 14 ชิ้น/เดือน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 400,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 217 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8511206


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -