สินค้าOTOP น้ำพริกแกงข้าวซอยและข้าวซอย

รหัสขนส่ง : 501010
รหัสผู้ประกอบการ : 500100088
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกแกงข้าวซอยและข้าวซอย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : หจก.สุธาสินี 3
กำลังการผลิต/เดือน : 200 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 267/0 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2646056


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า