หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP น้ำพริกตาแดงตราช้อนไทย

สินค้าOTOP น้ำพริกตาแดงตราช้อนไทย

รหัสขนส่ง : 501097
รหัสผู้ประกอบการ : 501100027
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกตาแดงตราช้อนไทย
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มสตรีแม่บ้านแม่แพง
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 10.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 238 ม.3 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5604173


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -