สินค้าOTOP น้ำส้มควันไม้

รหัสขนส่ง : 505013
รหัสผู้ประกอบการ : 500100177
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำส้มควันไม้
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสวัสดิ์ เขมกปสิทธิ
กำลังการผลิต/เดือน : 3000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 115.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 34/1 ถนนชมดอย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8514620


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า