หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ถาดใส่ผลไม้

สินค้าOTOP ถาดใส่ผลไม้

รหัสขนส่ง : 504268
รหัสผู้ประกอบการ : 501600010
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถาดใส่ผลไม้
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มหัตถกรรมแกะสลัก
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 400.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 142 ม.10 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0833204487


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -