หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ตู้กระจกโบราณ

สินค้าOTOP ตู้กระจกโบราณ

รหัสขนส่ง : 504162
รหัสผู้ประกอบการ : 501500075
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้กระจกโบราณ
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ศรีวรรณ แอนติค
กำลังการผลิต/เดือน : 40
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 87 ม.7 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2641164


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -