หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ตุ๊กตาชาวเขา"น้องแสนสุข"

สินค้าOTOP ตุ๊กตาชาวเขา”น้องแสนสุข”

รหัสขนส่ง : 504260
รหัสผู้ประกอบการ : 501200053
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตาชาวเขา “น้องแสนสุข”
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
กำลังการผลิต/เดือน : 300 ชิ้น/เดือน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : มาเลเซีย ออสเตรเลีย
ที่อยู่ : 187/2 ม.9 ถนนบ้านไร่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1981871


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -