หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ช้างไม้แกะสลัก

สินค้าOTOP ช้างไม้แกะสลัก

รหัสขนส่ง : 504238
รหัสผู้ประกอบการ : 501200055
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ช้างไม้แกะสลัก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายยอดชาย เจริญวัย
กำลังการผลิต/เดือน : 5
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 5,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 198 ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6129008


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -