หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP คนโทโบราณปิดทอง

สินค้าOTOP คนโทโบราณปิดทอง

รหัสขนส่ง : 504231
รหัสผู้ประกอบการ : 502200011
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คนโทโบราณปิดทอง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์
กำลังการผลิต/เดือน : 10
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 101 ม.6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7007273


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -