หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

สินค้าOTOP ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

รหัสขนส่ง : 501084
รหัสผู้ประกอบการ : 500600046
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร
กำลังการผลิต/เดือน : 200ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 30.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 15 ม.3 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -