หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ข้าวเกรียบฟังทอง(ชนิดแห้ง)

สินค้าOTOP ข้าวเกรียบฟังทอง(ชนิดแห้ง)

รหัสขนส่ง : 501041
รหัสผู้ประกอบการ : 500500068
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบฟังทอง(ชนิดแห้ง)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นางกองแก้ว ภีระคำ
กำลังการผลิต/เดือน : 120 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 73/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-104826


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -