หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP ข้าวสารหอมมะลิ

สินค้าOTOP ข้าวสารหอมมะลิ

รหัสขนส่ง : 501109
รหัสผู้ประกอบการ : 501100012
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวสารหอมมะลิ
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 160000 ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 190.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน
ที่อยู่ : 256 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-889629


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -