สินค้าOTOP ข้าวซอยตัด

รหัสขนส่ง : 501042
รหัสผู้ประกอบการ : 501900053
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซอยตัด
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางธมลวรรณ ฉันท์ทัตกุล
กำลังการผลิต/เดือน : 3000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 25.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 100 ม.9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6263667


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า