หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ข้าวกล้อง

สินค้าOTOP ข้าวกล้อง

รหัสขนส่ง : 501063
รหัสผู้ประกอบการ : 502500013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้อง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
กำลังการผลิต/เดือน : 600-800 ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 200 ม.4 ถนนศูนย์ราชการ-วัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0899551587


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -