หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

สินค้าOTOP ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

รหัสขนส่ง : 501044
รหัสผู้ประกอบการ : 500500066
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นาย อรุณ ขาวสะอาด
กำลังการผลิต/เดือน : 50 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 50.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 70 ม.3 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1843885


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -