หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ข้าวกล้องงอกพร้อมหุง

สินค้าOTOP ข้าวกล้องงอกพร้อมหุง

รหัสขนส่ง : 501005
รหัสผู้ประกอบการ : 501300115
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องงอกพร้อมหุง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง
กำลังการผลิต/เดือน : 3000 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 99/1 ม.6 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8812490


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -