สินค้าOTOP ขันโตกถาดกลม

รหัสขนส่ง : 504228
รหัสผู้ประกอบการ : 501200061
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขันโตกถาดกลม
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเขินประยุกต์
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 127 ม.7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0810308475


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า