หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 1 ดาวสินค้าOTOP ขนมท้องม้วน

สินค้าOTOP ขนมท้องม้วน

รหัสขนส่ง : 501086
รหัสผู้ประกอบการ : 502400022
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมท้องม้วน
ระดับดาว : 1
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มขนมทองม้วนปิยะนุช
กำลังการผลิต/เดือน : 3000 กล่อง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 24 ม.3 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7842829


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -