หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ขนมงาหน้าแตก

สินค้าOTOP ขนมงาหน้าแตก

รหัสขนส่ง : 501027
รหัสผู้ประกอบการ : 501300103
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมงาหน้าแตก
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด(กิจกรรมขนมอบ)
กำลังการผลิต/เดือน : 150-200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 300.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 90 ม.1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-881295


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -