หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP กางเกงเลหรือเตี่ยวสดอ

สินค้าOTOP กางเกงเลหรือเตี่ยวสดอ

รหัสขนส่ง : 503234
รหัสผู้ประกอบการ : 502400021
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กางเกงเล หรือเตี่ยวสดอ
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มตัดเย็บผ้าสำเร็จรป
กำลังการผลิต/เดือน : 40000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 11/1 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-367061


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -