หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP กล่องทิชชู่

สินค้าOTOP กล่องทิชชู่

รหัสขนส่ง : 504223
รหัสผู้ประกอบการ : 502200034
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล่องทิชชู่
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอมู่ลี่ไม้ไผ่
กำลังการผลิต/เดือน : 68
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 140.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 19 ม.1 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4146127


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -