สินค้าOTOP กระเป๋า

รหัสขนส่ง : 503130
รหัสผู้ประกอบการ : 500500117
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 750.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น อังกฤษ
ที่อยู่ : 146/2 ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-495862


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -