สินค้าOTOP กระเป๋าผ้า

รหัสขนส่ง : 504243
รหัสผู้ประกอบการ : 502100001
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
กำลังการผลิต/เดือน : 40ใบ
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 174 ม.1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0-89103-1559


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า