หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP กระเป๋าผ้าปักชาวเขา

สินค้าOTOP กระเป๋าผ้าปักชาวเขา

รหัสขนส่ง : 503142
รหัสผู้ประกอบการ : 501500135
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าปักชาวเขา
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางอานงค์ จันทร์แดง
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อังกฤษ อิตาลี
ที่อยู่ : ม.8 ซอย6 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861874195


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -