หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP กระจกทวิภพ

สินค้าOTOP กระจกทวิภพ

รหัสขนส่ง : 504172
รหัสผู้ประกอบการ : 501500088
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระจกทวิภพ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางศุภกร
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อิตาลี อิสราเอล
ที่อยู่ : คาบเพ็ช ม.7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1189741


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -