หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ขนมกรอบเค็ม

สินค้าOTOP ขนมกรอบเค็ม

รหัสขนส่ง : 501090
รหัสผู้ประกอบการ : 501200067
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมกรอบเค็ม
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและขนม
กำลังการผลิต/เดือน : 1500 กล่อง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 113 ม.4 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053835226


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -