สินค้าOTOP กรอบรูปพุทธศิลป

รหัสขนส่ง : 504256
รหัสผู้ประกอบการ : 500600032
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กรอบรูปพุทธศิลป
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ชมรมศิลปบนลานดิน
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ผ่านต้วแทน บ.คิงพาวเวอร์
ที่อยู่ : 122 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 090-0492422


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า