หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP กรอบรูปกระจกล้านนา

สินค้าOTOP กรอบรูปกระจกล้านนา

รหัสขนส่ง : 504108
รหัสผู้ประกอบการ : 501500043
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กรอบรูปกระจกล้านนา
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายอนุสรณ์ เพ็ชร์โรทัย
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,800.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อเมริกา
ที่อยู่ : 16/1 ม.1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5304865


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -