หน้าแรกอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  หลายคนเคยชินกับ ชื่อดอยผ้าห่มปกมากกว่า  ซึ่งชื่ออุทยานฯแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อ ดอยฟ้าห่มปก แล้วในปัจจุบัน (2556) ส่วนดอยผ้าห่มปกนั้นยังคงเป็นชื่อของยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์  นักเดินป่าปีนเขาทั่วสารทิศต่างมุ่งมันเดินเท้าพิชิตยอดดอยแห่งนี้  เพื่อเป็นอีกหนึงในสถิติชีวิต  บ่อน้ำพุร้อนฝางเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานฯ ถือเป็นบ่อน้ำร้อนยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่

บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีบ่อจำนวนมากกระจายอยู่พื้นที่ 10 ไร่   ความร้อนใต้พิภพทำให้บางบ่อ  มีน้ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความสูงมากถึง 50 เมตร  มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติรอบบ่อน้ำพุร้อน  หากใครมาเยือนต้องไม่พลาดที่จะแช่น้ำแร่  ที่ถูกต่อท่อมาจากบ่อน้ำร้อนสู่ห้องแช่อาบเป็นห้องเรียงรายกันอยางสวยงาม  ค่าบริการก็ไมแพงเพียงแต่อยาาเอาคุ้มแช่นาน  อาจถูกอุ้มออกมาจากห้องได้  เพราะการแช่น้ำร้อนนั่นไม่ควรเกิน 20 นาที  หากร่างกายสูญเสียหงื่อมากเกินไปจะทำให้อ่อนเพลียหมดเรียวหมดแรงได้นักท่องเทียวที่เพิงพิชิตดอยผ้าห่มปกส่วนใหญ่เมื่อลงมาจากดอยแลัวจะมาแช่น้ำแร่เพื่อคลายความเมือยล้าให้แก่ร่างกายนั่นเอง

อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก (2)

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สาว น้ำแม่กึมหลวง น้ำแม่ฮ่าง น้ำแม่แหลง ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ในเขตท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอฝาง คือ ตำบลเวียง ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลแม่สูน ตำบลแม่งอน พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่อาย คือ ตำบลมะลิกา ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว ตำบลท่าตอน และพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอไชยปราการ คือ ตำบลหนองบัว และตำบลปงตำ

อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก (1)

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพ ภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 39.1 องศาเซลเซียส และฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 1,183.5 มิลลิเมตร มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 14-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14 องศาเซลเซียส

ที่ตั้งและการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
ตู้ ปณ.39 อ. ฝาง จ. เชียงใหม่  50110
โทรศัพท์ : 084-483-4689   โทรสาร : 05 3453 517
ผู้บริหาร : สิทธิชัย เสรีส่งแสง   ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
รถยนต์

จาก ตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ถึงอำเภอฝางแล้วไปตามถนนฝาง – ม่อนปิ่น ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. 4054 อีก ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงบริเวณบ่อน้ำร้อนฝาง ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก รวมระยะทางจากเชียงใหม่ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จากเชียงใหม่-ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที

สำหรับเส้นทางไปดอยฟ้าห่มปกนั้น ควรเดินทางด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ตามถนนสายฝาง – บ้านห้วยบอน ไปจนถึงบ้านห้วยบอน แล้วตรงไปตามถนนลูกรังอีก 5 กิโลเมตร และแยกขวาอีกประมาณ 17 กิโลเมตร จะถึงหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวงและแยกซ้ายประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งแคมป์พักแรมกิ่วลม เดินเท้าขึ้นยอดดอยประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นและลง

รถโดยสารประจำทาง

รถ ประจำทางมีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัทขนส่งจำกัด และบริษัทรถร่วมเอกชน ระหว่างกรุงเทพ-ฝาง , เชียงใหม่-ฝาง เมื่อถึงอำเภอฝาง จะมีรถรับจ้างคอยบริการรับส่งสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อีกประมาณ 10 กิโลเมตร

บ้านพัก และค่ายพักแรม

อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก (4)ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมเท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

กรณีที่ชำระเงินกับทางธนาคาร กรมจะทราบข้อมูลการชำระเงินได้โดยออนไลน์กับทางธนาคาร ก็จะทราบว่ารายการจองใดได้ชำระเงินแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องโทรสารเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่กรมอีก โปรดนำหลักฐานการจองและเอกสารการชำระเงิน เฉพาะบมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก และในกรณีที่ชำระเงินกับหน่วยงานในสังกัดกรม ให้นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก ดูคำแนะนำเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หมายเหตุ : กรณี ที่มีผู้เข้าพักแรมในที่พักเกินจำนวนที่กำหนด ต้องชำระค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก ดังนี้ ประเภทบ้านพัก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน และ ประเภทค่ายพัก ในอัตราคนละ 50 บาท/คน/คืน สำหรับการจัดโซนและจำนวนที่พัก-บริการ ที่เปิดให้บริการในอุทยานแห่งชาติมีดังต่อไปนี้
โซน ชื่อที่พัก-บริหาร ห้องนอน ห้องน้ำ คน/หลัง ราคา/คืน สิ่งอำนวยความสะดวก
โซนที่ 1 1. แม่ฝาง 101 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1 2. แม่ฝาง 104 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1 3. แม่ฝาง 105 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1 4. แม่ฝาง 106 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1 5. แม่ฝาง 107 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1 6. แม่ฝาง 108 1 1 4 2,000  เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซน โซนที่พัก-บริการ คำอธิบาย
โซนที่ 1 แม่ฝาง 101-104 บ้านพักเดี่ยว โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
โซนที่ 1 แม่ฝาง 105-108 บ้านพักเดี่ยว โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
 
ดูปฎิทินบ้านพัก/ค่ายพักว่างหรือไม่ คลิกที่นี่   จองบ้านพัก/ค่ายพักผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  คลิกที่นี่
ห้องประชุม
โซน ชื่อห้องประชุม รองรับ
ได้ (คน)
ราคา (บาท) สิ่งอำนวยความสะดวก
โซนที่ 1 1. ผ้าห่มปก 011 – ห้องประชุม 1 (09.00 – 12.00 น.) 30 300  ห้องพัดลม ไม่เกิน 30 คน, เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, โต๊ะ, เก้าอี้
โซนที่ 1 2. ผ้าห่มปก 011 – ห้องประชุม 1 (18.00 – 21.00 น.) 30 300  ห้องพัดลม ไม่เกิน 30 คน, เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, โต๊ะ, เก้าอี้
โซนที่ 1 3. ผ้าห่มปก 011 – ห้องประชุม 1 (13.00 – 16.00 น.) 30 300  ห้องพัดลม ไม่เกิน 30 คน, เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, โต๊ะ, เก้าอี้
โซน โซนห้องประชุม คำอธิบาย
โซนที่ 1 ผ้าห่มปก 011 – ห้องประชุม 1 ห้องประชุม โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ด้านธรรมชาติที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก (3)โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก  เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพื้นที่โครงการฯเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินของชาวเขา 4 เผ่า ได้แก่ มูเซอ กระเหรี่ยง อาข่า และลีซอ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า ชมแปลงเกษตรกรรมไม้ผล ไม้ดอกประดับ และพืชผักเมืองหนาว นาข้าวขั้นบันได เลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่า เช่น เครื่องเงิน เครื่องจักสาน ผ้าทอ งานแกะสลักไม้ พักผ่อนหย่อนใจด้วยการกางเต๊นท์พักแรมบริเวณลานกางเต๊นท์ระดับความสูง 1,610 เมตร จากระดับน้ำทะเล อีกทั้งสามารถนอนพักแรมในรูปแบบ Home stay ในบ้านชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก ตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับในปี 2551 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน อุทยานแห่งชาติปิดการท่องเที่ยวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากฝนตกชุก การสัญจรลำบากและอาจเกิดอันตรายได้

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   อาบน้ำแร่   ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา   เที่ยวน้ำตก   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์  แค้มป์ปิ้ง   เดินป่าระยะไกล   ชมวัฒนธรรมและประเพณี   ดูนก   ดูดาว   ดูผีเสื้อ  

ดอยฟ้าห่มปก  เป็น ดอยที่สูงอันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยความสูงประมาณ 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดดอยสูงสุดเป็นทุ่งโล่งอันเกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น ชั้นหินเป็นหินแกรนิต ประกอบกับอากาศมีลมกรรโชกแรงตลอดทั้งปี จากยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ทะเลหมอก และถนนบนสันเขา ขนานกับชายแดนไทย-พม่า ซึ่งถือเป็นถนนที่สร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ ส่วนสภาพป่าเป็นป่าต้นน้ำ ป่าดิบเขา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุลและหลากหลายทางชีวภาพ ดังเช่นจะพบพันธุ์พืช สัตว์ป่าหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปก ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง และนกปีกแพรสีม่วง เป็นต้น ในฤดูหนาวมีนกอพยพมาอาศัย เช่น นกเดินดงคอแดง นกเดินดงดำปีกเทา นกเดินดงสีน้ำตาลแดง ฯลฯ เส้นทางขึ้นดอยผ้าห่มปกมี 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางกิ่วลม ทางปางมงคล และทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สาว ผู้สนใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรม : ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์   เดินป่าระยะไกล   ดูนก   ดูดาว   ดูผีเสื้อ  

ถ้ำห้วยบอน  เป็น ถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำหนึ่งถึงอีกปากถ้ำหนึ่งประมาณ 324 เมตร กว้างประมาณ 20-30 เมตร ภายในถ้ำไม่มีจุดอันตรายต่อผู้เข้าชม ประมาณกลางถ้ำจะพบโถงถ้ำใหญ่ซึ่งจุคนได้ประมาณ 40-50 คน สภาพถ้ำเต็มไปด้วยเสาหินและหินงอกหินย้อยขนาดต่างๆ และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยประมาณ 10 ถ้ำ อยู่ห่างจากอำเภอฝางประมาณ 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางเท้าจากบ่อน้ำร้อนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา  

น้ำตกตาดหมอก  ตั้ง อยู่ห่างจาก อำเภอแม่อายประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนลาดยาง ลักษณะที่น้ำตกลงมาเหมือนใยแก้ว ละอองน้ำกระจายอยู่ทั่วแผ่นผาคล้ายหมอก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก  

น้ำตกตาดเหมย  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่อายประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนลาดยาง ลักษณะที่น้ำตกลงมากระจายทั่วแผ่นผาคล้ายหมอก

กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก  

น้ำตกนามะอื้น  อยู่บริเวณกลางป่าทึบในตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้นใหญ่ๆ มีน้ำไหลตลอดปี

กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก  

น้ำตกปู่หมื่น  น้ำตกปู่หมื่น เป็นน้ำตกที่มีลักษณะการไหลของสายน้ำกระจายผ่านแผ่นผา 2 ชั้น ด้วยความสูงกว่า 10 เมตร

กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก  

น้ำตกโป่งน้ำดัง  เป็น น้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงามมีการไหลของน้ำที่สม่ำเสมอ ชั้นบนสุดมีความสูงกว่า 10 เมตร บริเวณน้ำตกมีถ้ำขนาดเล็กๆ พอให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้ 3-4 คน เพดานถ้ำมีน้ำหยดตลอดเวลาและเกิดเป็นหินงอกเล็กๆ ไปทั่ว ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มฝ.3 (น้ำตกโป่งน้ำดัง) บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง ต้องเดินตามเส้นทางเดินป่าไปสู่น้ำตก ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านป่าดิบแล้งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บางช่วงต้องเดินข้ามลำธารที่มีน้ำใสไหลเย็น

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวน้ำตก   ชมพรรณไม้   ดูผีเสื้อ  

น้ำตกห้วยเฮี้ยน  อยู่ ทางตอนเหนือของลำห้วยเฮี้ยน ห่างจากถ้ำห้วยบอน ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกใหญ่มีประมาณ 3 ชั้น ชั้นที่สวยงามที่สุดมีความสูงกว่า 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี

กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก  

ห้วยแม่ใจ  เป็น ลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำใสสะอาด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ห่างจากบ่อน้ำร้อนประมาณ 300 เมตร นำแม่ใจเป็นแหล่งนำที่ไหลหล่อเลี้ยงชาวบ้านอำเภอฝาง ใช้ในด้านการเกษตร

กิจกรรม : ชมทิวทัศน์   แค้มป์ปิ้ง  
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

ชมพิธีกินวอ  พิธี กินวอ ชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ จะประกอบพิธีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีพิธีการเลี้ยงสุรา – อาหารและมีอาหารสำคัญที่ทุกบ้านจะต้องทำไว้กินหรือไว้ใช้ประกอบพิธีรดน้ำดำ หัวขอพร และในงานพิธีฉลองจะมีการเต้นรำตามพิธี เรียกว่า “ การเต้นจะคึ ” โดยท่าเต้นจะประยุกต์มาจากวิธีชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรม : ชมวัฒนธรรมและประเพณี  

ชมพิธีมอเล่เว  พิธี มอเล่เว หรือพิธีบวชป่า เป็นพิธีของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าจะประกอบพิธีขึ้นในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งจะเป็นการเลี้ยงขอบคุณผีป่าที่ช่วยปกป้องคุ้มครอง ในพิธีจะมีการแห่เครื่องเซ่นไหว้โดยทุกครอบครัวจะต้องจัดเตรียม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ข้าสารและไก่สด 1 ตัว ออกจากหมู่บ้านไปยังสถานที่ประกอบพิธีหรือบริเวณที่จะทำการบวชป่า ซึ่งในพิธีจะมีการเชือดไก่สดแล้วใช้เลือดไก่และข้าวสารโปรยรอบบริเวณที่ทำ พิธี

กิจกรรม : ชมวัฒนธรรมและประเพณี  
ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โป่งน้ำร้อนฝาง  เป็น บ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีจำนวนมากมายหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ (บ่อใหญ่มีไอน้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร) อุทยานแห่งชาติได้จัดบริการห้องอาบน้ำแร่และอบไอน้ำ บ่อน้ำร้อนจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเล็กน้อย และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นเขาผ่าป่าเบญจพรรณ มาถึงบ่อน้ำร้อน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   อาบน้ำแร่   ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา   เที่ยวน้ำตก   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์  แค้มป์ปิ้ง   เดินป่าระยะไกล   ชมวัฒนธรรมและประเพณี   ดูนก   ดูดาว   ดูผีเสื้อ  

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา  อุทยาน แห่งชาติแม่ฝางได้จัดทำเส้นทางจักรยานเสือภูเขาขึ้น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางถ้ำห้วยบอน – ผาหลวง – กิ่วลม และเส้นทางผาหลวง – โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ – น้ำตกนามะอื้น เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่ชอบการออกกำลังกายและชอบความท้าทาย เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติและความสมบูรณ์ของป่า

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   อาบน้ำแร่   ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา   เที่ยวน้ำตก   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์  แค้มป์ปิ้ง   เดินป่าระยะไกล   ชมวัฒนธรรมและประเพณี   ดูนก   ดูดาว   ดูผีเสื้อ  
ด้านศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติธรรมชาติดอยผ้าห่มปก  เส้น ทางศึกษาธรรมชาติธรรมชาติดอยผ้าห่มปก เป็นเส้นทางเดินเท้าที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาพป่าดิบเขาและ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าดิบเขา รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางจะอยู่บริเวณด้านข้างลานกางเต็นท์กิ่วลมและไปสิ้น สุดยังบริเวณยอดดอยผ้าห่มปก ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวนิยมใช้เส้นทางนี้ในการเดินขึ้นสู่ยอดดอย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เดินสะดวกไม่ชันจนเกินไปและมีความหลากหลายของพืช พรรณ จากบริเวณยอดดอยผ้าห่มปกเดินย้อนลงไปทางทิศเหนือไปสิ้นสุดยังหน่วยจัดการต้น น้ำดอยผาหลวง (A-FRAME) บริเวณน้ำตกแม่แฮง ด้วยระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางสาย A-FRAME นี้ เป็นเส้นทางที่เป็นที่นิยมของนักดูนกอีกด้วย

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์   ดูนก  

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกโป่งน้ำดัง  เส้น ทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกโป่งน้ำดัง เป็นเส้นทางเดินเท้าที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายทาง ชีวภาพของสภาพป่าริมลำธาร รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในป่าชนิดนี้ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางจะอยู่บริเวณด้านข้างที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติแม่ฝางที่ มฝ. 3 และไปสิ้นสุดยังบริเวณลานน้ำตกโป่งน้ำดัง ด้วยระยะทางประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวน้ำตก  

เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน  เส้น ทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน เป็นเส้นทางเดินเท้าที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายทาง ชีวภาพในป่าเบญจพรรณ รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในป่าชนิดนี้ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางจะอยู่บริเวณด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และไปสิ้นสุดยังลานบ่อน้ำพุร้อน ด้วยระยะทาง 1,700 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา   ชมพรรณไม้  
สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย    มีห้องสุขาชายให้บริการ

ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง    มีห้องสุขาหญิงให้บริการ

ที่พักแรม/บ้านพัก    มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ลานกางเต็นท์    อุทยาน แห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.thหรือโทรติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทำการจองให้ได้ที่หมายเลข 0 2562 0760 (8 คู่สายอัตโนมัติ) ลานกางเต็นท์ที่เปิดให้บริการมี 2 ลาน คือ

1. ลานกางเต็นท์บ่อน้ำร้อน โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. ลานกางเต็นท์ดอยกิ่วลม อยู่เส้นทางขึ้นยอดดอยผ้าห่มปก ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 37 กิโลเมตร คือ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ – ด่านห้วยบอน 19 กิโลเมตร, ด่านห้วยบอน – ลานกางเต็นท์ดอยกิ่วลม 18 กิโลเมตร ใช้รถปิกอัพ 4WD เวลาที่สามารถขึ้นดอยผ้าห่มปกไม่เกิน 15.30 น. และเดินเท้าจากลานกางเต็นท์ดอยกิ่วลม – จุดชมทิวทัศน์ดอยกิ่วลม 3.5 กิโลเมตร

การใช้บริการลานกางเต็นท์ดอยกิ่วลม ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขอรับบริการ ณ ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติก่อน เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องเส้นทาง ยานพาหนะ รับเต็นท์ และอุปกรณ์เครื่องนอน (กรณีใช้เต็นท์และอุปกรณ์ของอุทยานแห่งชาติ)

ที่จอดรถ    มีลานจอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

บริการอาหาร    ร้านอาหารไว้บริการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    มี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ ซึ่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องสมุด และฉายสไลด์แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ตามศูนย์บริการที่ได้จัดไว้

ห้องอาบน้ำแร่    อุทยาน แห่งชาติดอยฟ้าห่มปกได้มีการพัฒนาโดยการนำน้ำพุร้อนและไอน้ำร้อนมาใช้ ประโยชน์ในเรื่องของการให้บริการแช่ อาบและอบไอน้ำแร่ ในอาคารอาบ – อบไอแร่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทย โดยการนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความสามารถและความสนใจในด้านนี้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนในท้องถิ่น ซึ่งมักมีนักท่องเที่ยวทั่วไปและคนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
ตู้ ปณ.39  อ. ฝาง  จ. เชียงใหม่   50110
โทรศัพท์ 084-483-4689  โทรสาร 05 3453 517   อีเมล doiphahompok@fca16.com

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -