หน้าแรกข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางการเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่

การเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่

นักท่องเที่ยว  ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีบริการรถโดยสาร รถพาเที่ยว หลายแบบครับ ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปแล้วคือ รถแดง ชอบแบบไหน สะดวกแบบไหนลองดูครับ

รถแดง เห็นแล้วโบกขึ้นได้เลย เป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด ราคาประมาณ 20-40 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมา ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อถีบ ยานพาหนะโบราณ ให้บริการตามจุดต่างๆ ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ มักจอดรอให้บริการบริเวณตลาดวโรรส  ตลาดประตูเชียงใหม่  อัตราค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 20 บาท

รถตุ๊กตุ๊ก ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ อัตราค่าบริการตกลงกันตามระยะทาง และแบบเหมาจ่าย

รถสองแถวประจำทาง ไปยังอำเภอต่างๆ ท่ารถจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในตัวเมือง เช่นอยู่บริเวณถนนช้างเผือก สถานีขนส่ง

Taxi Meter เป็นรถยนต์ที่ให้บริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ อัตราค่ารถคิดตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 40 บาท และคิดอัตราเหมาหากเดินทางไกลนอกเขตตัวเมือง ติดต่อใช้บริการ โทร. 0 5326 2878

รถเช่า เชียงใหม่มีรถให้เช่าทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ สามารถหาเช่าได้บริเวณถนนท่าแพ ถนนมูลเมือง และสามารถติดต่อได้จากโรงแรมที่พัก

changpuenk-station

ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอเมือง 0 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  0 ชั่วโมง
อำเภอแม่ริม 24.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  40 นาที
อำเภอสารภี 13.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  21 นาที
อำเภอสันทราย 22.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  35 นาที
อำเภอสันกำแพง 21.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  40 นาที
อำเภอหางดง 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  25 นาที
อำเภอดอยสะเก็ด 32.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  48 นาที
อำเภอสันป่าตอง 29.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  40 นาที
อำเภอแม่ออน 47.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 5 นาที
อำเภอดอยหล่อ 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  55 นาที
อำเภอแม่วาง 58.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 11 นาที
อำเภอแม่แตง 41.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  47 นาที
อำเภอสะเมิง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 30 นาที
อำเภอจอมทอง 76.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 10 นาที
อำเภอเชียงดาว 84.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 27 นาที
อำเภอฮอด 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  2 ชั่วโมง 17 นาที
อำเภอพร้าว 103 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 30 นาที
อำเภอดอยเต่า 143 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  2 ชั่วโมง 10 นาที
อำเภอไชยปราการ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 57 นาที
อำเภอเวียงแหง 151 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  2 ชั่วโมง 50 นาที
อำเภอฝาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  3 ชั่วโมง 10 นาที
อำเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  3 ชั่วโมง 5 นาที
อำเภอแม่อาย 172 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  2 ชั่วโมง 39 นาที
อำเภออมก๋อย 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  3 ชั่วโมง 20 นาที
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  5 ชั่วโมง 10 นาที

ระยะทางจากเชียงใหม่ไปต่างจังหวัด


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -