หน้าแรกข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางรถโดยสารประจำทาง (Green Bus) เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง

รถโดยสารประจำทาง (Green Bus) เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง

รถโดยสารประจำทางวิ่งสายเหนือ จากเชียงใหม่-เชียงราย เชียงใหม่-พะเยา เชียงใหม่-แพร่ เชียงใหม่-น่าน เชียงใหม่-ลำปาง ต้องใช้บริการ Greenbus ครับ วิ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือ  และยังมีบริการรวมไปถึงภาคกลาง อีสาน ใต้ อีกด้วย ให้บริการรถโดยสารมากกว่า 2,000,000 คนรวม 50,000 เที่ยวกว่าปี

หากใครมาเที่ยวเชียงใหม่ กำลังหาวิธีนั่งรถโดยสารจะไปจังหวัดใกล้เคียง เช่นจะไปเที่ยวตลาดแม่สาย  ไปสามเหลี่ยมทองคำ ต้องนี่เลยครับ รถสีเขียวสดใส กรีนบัส เท่านั้นที่ผมอยากจะแนะนำ

นอกจากจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง  ช่องทางการซื้อตั๋วก็ยังง่าย อีกด้วย กรีนบัสจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ตัวแทนขาย, Call center 053-266480, website และ Mobile Application และสามารถชำระเงินสดผ่านทางบัตรเครดิต ผ่านบัญชีธนาคาร และ Counter service

นอกจากนั้นกรีนบัส ยังมีบริการเช่าเหมารถโดยสาร บริการเช่าเหมาตามสัญญาระยะยาวบริการเช่าเหมารายวัน บริการนำเที่ยวทั่วประเทศไทย เเละบริการรับบริหารจัดการการเดินทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางและท่องเที่ยวแบบกลุ่ม/องค์กรด้วยการจัดรูปแบบการเดินทางที่ครบวงจร

green-bus-rout

ตารางวิ่งรถโดยสารกรีนบัสสายเหนือ

เส้นทาง 166 เชียงใหม่ – เชียงราย

เชียงใหม่ – เชียงราย

เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
(อา-ศ)7:00 10:20 ม 1 (ข)
*7:45 11:05 ม 1 (ข)
8:15 11:15 ม 1 (ก)
8:30 12:00 ม 2
9:00 12:10 ม 1 (ข)
(ส)09:30 12:50 ม 1 (ข)
9:30 13:00 ม 2
10:15 13:15 ม 1 (ก)
10:30 13:50 ม 1 (ข)
11:00 14:20 ม 1 (ข)
11:30 15:00 ม 2
*12:15 15:35 ม 1 (ข)
*12:30 15:30 ม 1 (ก)
13:15 16:25 ม 1 (ข)
14:15 17:45 ม 2
14:45 17:45 ม 1 (ก)
15:00 18:10 ม 1 (ข)
*15:00 18:30 ม 2
(ศ,อา)16:00 19:20 ม 1 (ข)
(จ-พฤ,ส)17:00 20:20 ม 1 (ข)
(ศ,อา)17:15 20:15 ม 1 (ก)
17:30 21:00 ม 2
18:00 21:00 ม 1 (ก)
(ศ,อา)18:30 21:50 ม 1 (ข)
(ศ,อา)19:00 22:20 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 263 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 169 บาท รถมาตรฐาน ม 2 132 บาท

เชียงราย – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 9:45 ม 2
*07:45 10:45 ม 1 (ก)
*08:00 11:20 ม 1 (ข)
9:00 12:00 ม 1 (ก)
9:15 12:45 ม 2
*10:00 13:20 ม 1 (ข)
11:00 14:30 ม 2
11:30 14:40 ม 1 (ข)
12:15 15:25 ม 1 (ข)
12:45 15:45 ม 1 (ก)
13:15 16:45 ม 2
13:45 16:55 ม 1 (ข)
14:15 17:35 ม 1 (ข)
15:00 18:20 ม 1 (ข)
15:15 18:15 ม 1 (ก)
*15:30 19:00 ม 2
16:15 19:35 ม 1 (ข)
17:00 20:00 ม 1 (ก)
17:15 20:45 ม 2
17:30 20:50 ม 1 (ข)
(ศ,อา)18:00 21:00 ม 1 (ก)
(ศ,อา)18:45 22:05 ม 1 (ข)
(ศ,อา)19:30 22:50 ม 1 (ข)

เส้นทาง 166 เชียงใหม่ – เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ

เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคำ

เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
11:45 17:00 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 216 บาท

สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:45 14:00 ม 1 (ข)

เส้นทาง 166 เชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงของ

เชียงใหม่ – เชียงของ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:00 13:05 ม 1 (ก)(ข)
14:30 19:35 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 406 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 261 บาท

เชียงของ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:15 12:20 ม 1 (ข)
9:45 14:50 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 619 เชียงใหม่ – เชียงราย – แม่สาย

เชียงใหม่ – แม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
(จ)05:15 9:55 ม 1 (ก)(ข)
6:00 11:15 ม 2
(ส)07:00 11:40 ม 1 (ก)(ข)
8:00 12:40 ม 1 (ก)(ข)
(อา,ศ)09:30 14:10 ม 1 (ก)(ข)
12:30 17:10 ม 1 (ก)(ข)
14:00 18:40 ม 1 (ก)(ข)
(จ-พฤ,ส)16:15 21:30 ม 2
(ศ,อา)16:30 21:10 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา)17:00 22:15 ม 2

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 328 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 211 บาท รถมาตรฐาน ม 2  164 บาท

แม่สาย – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 12:05 ม 1 (ก)(ข)
8:15 12:55 ม 1 (ก)(ข)
8:30 13:45 ม 2
9:45 14:25 ม 1 (ก)(ข)
14:00 19:15 ม 2
14:30 19:10 ม 1 (ก)(ข)
15:30 20:10 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา)16:30 21:10 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 150 เชียงใหม่ – ลำปาง – พะเยา – เชียงราย – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ

เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคำ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:00 17:30 ม 2

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 291 บาท รถมาตรฐาน ม 2 231 บาท

สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:00 15:30 ม 2

เส้นทาง 672 แม่สาย – เชียงราย – พะเยา – ลำปาง – ตาก – แม่สอด

แม่สาย – แม่สอด
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6.45 17.00 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 427 บาท รถมาตรฐาน ม 2 332 บาท

แม่สอด – แม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8.00 18.15 ม 1 (ข)

เส้นทาง 672 เชียงใหม่ – ลำปาง – แม่สอด

เชียงใหม่ – แม่สอด
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 15:15 ม 1 (ข)
13:10 19:35 ม 1 (ข)
*17:00 23:25 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 297 บาท รถมาตรฐาน2 231 บาท

แม่สอด – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 13:00 ม 1 (ข)
10:00 16:45 ม 1 (ข)
*16:00 22:45 ม 1 (ข)

เส้นทาง 198 เชียงใหม่ – พะเยา

เชียงใหม่ – พะเยา
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:30 9:20 ม 1ข
8:00 10:35 ม 1 (ก)(ข)
12:00 14:50 ม 2
(ศ-จ) 12:30 15:20 ม 1 (ก)
(ศ,อา) 13:30 16:05 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 14:45 17:35 ม 2
16:30 19:00 ม 1 (ก)(ข)
 17:45 20:35  ม 2

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 227 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 146 บาท รถมาตรฐาน ม 2 113 บาท

พะเยา – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 10:20 ม 2
(ศ-จ) 08:00 10:35 ม 1 (ก)(ข)
(อ-พฤ) 10:30 13:05 ม 1 (ก)(ข)
(ศ-จ) 12:30 15:05 ม 1 (ก)(ข)
15:00 17:50 ม 2
16:30 19:05 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 17:00 19:50 ม 1 (ข)
17:30 20:20 ม 1 (ข)

เส้นทาง 671 เชียงใหม่ – พะเยา – เทิง – เชียงของ

เชียงใหม่ – เชียงของ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
9:30 15:35 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 266 บาท รถมาตรฐาน ม 2 207 บาท

เชียงของ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:30 16:35 ม 1 (ข)

เส้นทาง 671 เชียงใหม่ – พะเยา – เทิง

เชียงใหม่ – เทิง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
13:15 18:20 ม 2
15:00 20:05 ม 2

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 218 บาท รถมาตรฐาน ม 2 169 บาท

เทิง – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 11:20 ม 2
8:45 13:50 ม 2

เส้นทาง 113 เชียงใหม่ – พะเยา – เชียงม่วน – น่าน

เชียงใหม่ – น่าน
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:30 17:40 ม 2

อัตราค่าโดยสาร  รถมาตรฐาน ม 2 218 บาท

น่าน – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 14:20 ม 2

เส้นทาง 113 เชียงใหม่ – พะเยา – เชียงม่วน

เชียงใหม่ – พะเยา
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
14:00 19:10 ม 2

อัตราค่าโดยสาร  รถมาตรฐาน ม 2  179 บาท

พะเยา – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:30 12:00 ม 2

เส้นทาง 169 เชียงใหม่ – ลำปาง – แพร่ – น่าน – ทุ่งช้าง

เชียงใหม่ – ทุ่งช้าง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:00 17:30 ม 1 (ก)(ข)
22:30 5:30 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 501 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 322 บาท

ทุ่งช้าง – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 15:00 ม 1 (ข)
20:30 3:30 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 169 เชียงใหม่ – ลำปาง – แพร่ – น่าน

เชียงใหม่ – น่าน
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
9:00 14:40 ม 1 (ข)
11:30 17:20 ม 2
14:30 20:10 ม 1 (ก)(ข)
15:30 21:10 ม 1 (ข)
(ศ,อา) 18:00 23:40 ม 1 (ข)
22:30 3:30 ม 1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 403 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 259 บาท รถมาตรฐาน ม 2 202 บาท

น่าน – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 14:10 ม 1 (ข)
10:45 16:25 ม 1 (ก)(ข)
12:30 18:20 ม 2
15:00 20:40 ม 1 (ข)
(ศ,อา) 17:00 22:40 ม 1 (ข)
22:30 3:30 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 169 เชียงใหม่ – ลำปาง – แพร่

เชียงใหม่ – แพร่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 12:20 ม 1 (ก)(ข)
12:30 16:20 ม 1 (ก)(ข)
15:45 19:35 ม 2
17:00 20:50 ม 1 (ข)
(ศ,อา) 18:00 21:50 ม 1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 274 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 176 บาท รถมาตรฐาน ม 2 137 บาท

แพร่ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:00 9:50 ม 2
8:00 11:50 ม 1 (ก)(ข)
9:00 12:50 ม 1 (ข)
13:00 16:50 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 17:00 20:50 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 779 ภูเก็ต – สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – นครสวรรค์ ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่

ภูเก็ต – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 12:30 ม 1 (พ)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (พ) 1,691 บาท

เชียงใหม่ – ภูเก็ต
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
16:00 14:00 ม 1 (พ)

เส้นทาง 785 ภูเก็ต – สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – หัวหิน

ภูเก็ต – หัวหิน
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 17:30 ม 1 (พ)32

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (พ) 32 ที่นั่ง 546 บาท

หัวหิน – ภูเก็ต
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 17:30 ม 1 (พ)32

เส้นทาง 780 ภูเก็ต – สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – แพร่ – พะเยา – เชียงราย

ภูเก็ต – เชียงราย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
17:00 16:00 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 4 (ก) 1,781 บาท รถมาตรฐาน ม 4 (ข) พิเศษ 1,336 บาท

เชียงราย – ภูเก็ต
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
17:30 16:30 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

เส้นทาง 872 พิษณุโลก – นครสวรรค์ – นครปฐม – ราชบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฏร์ธานี – ดอนสัก (ท่าเรือ)

พิษณุโลก – ดอนสัก (ท่าเรือไปเกาะสมุย)
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
16:30 8:30 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 4 (ก) 1,218 บาท รถมาตรฐาน ม 4 (ข) พิเศษ 914 บาท

ดอนสัก (ท่าเรือไปเกาะสมุย) – พิษณุโลก
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
16:30 8:30 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

เส้นทาง 872 พิษณุโลก – นครสวรรค์ – นครปฐม – ราชบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฏร์ธานี

พิษณุโลก – สุราษฏร์ธานี
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
14:30 5:30 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 4 (ก) 1,148 บาท รถมาตรฐาน ม 4 (ข) พิเศษ 861 บาท

สุราษฏร์ธานี – พิษณุโลก
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
16:00 7:00 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

เส้นทาง 1 กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – เชียงใหม่

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:45 20:45 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 508 บาท

เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:30 20:45 ม 1 (ข)

เส้นทาง 909 กรุงเทพฯ – เชียงราย

กรุงเทพฯ – เชียงราย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
18:45 05:55 ม1พ

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 พ  พิเศษ 558  บาท

เชียงราย – กรุงเทพฯ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
17:30 5:30 ม1พ

เส้นทาง 957 กรุงเทพฯ – แม่สาย

กรุงเทพฯ – แม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
17:20 4:40 ม 4 (ข)
19:45 7:05 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 4 (ข) 596 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 596 บาท

แม่สาย – กรุงเทพฯ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
16:30 05:30 ม 4 (ข)
17:15 06:15 ม 1 (ข)

เส้นทาง 962 กรุงเทพฯ – เชียงของ

กรุงเทพฯ – เชียงของ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
19:30 6:00 ม 4 (ข) พิเศษ
18:45 05:05 ม4ข

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 4 ข พิเศษ (46ที่นั่ง) 608 บาท

เชียงของ – กรุงเทพฯ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:15 4:45 ม 4 (ข) พิเศษ
15:00 04:30 ม1พ

เส้นทาง 841 บึงกาฬ – เเม่สาย

บึงกาฬ – เเม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 09:07 ม.1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 1,198 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 770 บาท

เเม่สาย – บึงกาฬ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
 17:00 11:07 ม.1 (ก)(ข)

หมายเหตุ :* คิวเสริมในช่วงเทศกาล
มาตรฐานรถ
ม 1 (ก)           รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ)
ม 1 (ก)(ข)      รถโดยสารแบบที่นั่งผสมรถปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และรถปรับอากาศชั้น 1
ม 1 (ข)            รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
ม 1 (พ)            รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ( ชนิดที่นั่งพิเศษ )
ม 2                   รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
ม 4 (ก)(ข) พิเศษ รถโดยสาร 2 ชั้น แบบที่นั่งผสมปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ)
ม 4 (ข) พิเศษ       รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ)
ม 4 (ข)            รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -