อาคารเก่า (Building)

บ้านเดิมของพระพิจิตรโอสถ เคยเปิดเป็นคลินิกรักษาผู้ป่วย
พระพิจิตรโอสถ เดิมชื่อ รอด สุตันตานนท์ เป็นบุตรของหลวงวิเชียรโอสถ(ชื่น) และ ม.ร.ว. ปริก อิศรางกูล จบจากโรงเรียนราชแพทยาลัย เป็นนักเรียนแพทย์รุ่นที่ 7 ท่านเป็นแพทย์รุ่นแรกๆ ที่เดินทางมารับราชการที่เชียงใหม่ สมรสกับเจ้ากาบแก้ว ณ ลำพูน มีบุตรธิดา 4 คน หนึ่งในนั้น คือ พันเอกวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) เคยเป็นมหาดเล็กตำแหน่งหุ้มแพรวิเศษในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2479-2480 ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นคนแรก และเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

จากการที่เคยรับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ 6 ทำให้ท่านได้รู้จักและชักชวนพระยาอนิรุทธเทวา เข้ามาร่วมทุนเปิดตลาดสันป่าข่อย ในย่านสันป่าข่อยใกล้ๆ กับสถานีรถไฟเชียงใหม่ (ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2535)

ร้านสหกรณ์วัสดุก่อสร้าง จังหวัดลำพูน
ร้านสหกรณ์ก่อสร้างต่อมาเป็นบริษัท ลำพูน จังหวัดพานิชย์ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ โดยมีนายสาย ชูสกุล เป็นผู้บริหาร ต่อมาได้เลิกกิจการแล้วมาทำกิจการปั๊มน้ำมันสามทหาร และบริษัท ลำพูน จังหวัดพานิชย์ จำกัด ได้เปลี่ยนเป็นธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาจังหวัดลำพูนในเวลาต่อมา

คุ้มรินแก้ว เดิมตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กาดสวนแก้ว ปัจจุบันคุ้มแห่งนี้ได้ถูกรื้อและสร้างอาคารห้วยแก้ว เรสสิเดนท์ ขึ้นมาแทนเป็นอาคารที่พักหรูขนาดใหญ่สำหรับเช่าพัก ส่วนตัวคุ้มที่รื้อ เจ้าของได้นำไม้ไปถวายให้กับวัดในเขตอำเภอสันกำแพง
การรื้อคุ้มหรือหอคำแล้วนำไม้ไปสร้างอาคารในวัดนั้นเป็นประเพณีนิยมที่ทำกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 7 (พ.ศ. 2416-2439) โปรดให้รื้อหอคำของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 5 (พ.ศ. 2390 – 2397) ไปสร้างวิหารหลวงของวัดพันเตา เป็นต้น
คุ้มรินแก้ว เป็นตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นอาคารสองชั้นทรงยุโรปที่ทันสมัยมากในยุคนั้น ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพพระองค์ได้ประทับและสิ้นพระชนม์ ณ คุ้มรินแก้วแห่งนี้

รายการอ้างอิง
วงศ์สัก ณ เชียงใหม่, เจ้า และคณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.
(2539). เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ นายบุญเสริม สาตราภัย / ห้องภาพหละปูน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -