Home อำเภอหางดง โรงพยาบาลหางดง

โรงพยาบาลหางดง

389

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลหางดงรายชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ เวลาเปิด-ปิดโรงพยาบาลหางดง  แผนกต่างๆ และแผนกรับบริจาคเลือดรักษาโรคมะเร็ง ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ รับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระบบประกันสังคมเบอร์โทรศัพท์       053-442112-3 ที่ตั้ง 260 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน