หน้าแรกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บริการตรวจ-รักษา
ความเครียด โรคจิตเวชทั่วไป  โรคระบบประสาท โรคลมชัก ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม   และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วัน-เวลาที่ให้บริการ
ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
นอกเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุุกร์ เวลา 16.00-20.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อเบอร์โทร053 908500 เบอร์โทรศัพท์ภายใน  ดูรายละเอียดคลิก

ลำดับการจัดการให้บริการ

plan

ประวัติโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งที่ 3 ของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลนาก่วม และตำบลหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เปิดให้บริการผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2481 โดยใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลจิตเวชภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาด 350 เตียง สังกัดกอง สาธารณสุขท้องที่ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เนื่องด้วยเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม บางประการ ไม่เอื้ออำนวย จึงได้ย้ายโรงพยาบาลมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2490 ชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตเชียงใหม่ สังกัด กองโรงพยาบาล โรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดบริการรับรักษาผู้ป่วยจากจังหวัดภาคเหนือ และต่อมาเพื่อปลดเปลื้อง อุปาทานที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในคำว่า “โรคจิต” จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาลสวนปรุง” (GARDEN OF LIVING) เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยชื่อนี้มีความหมายว่า เป็นสถานที่ที่มีการปรับปรุงให้น่าอยู่อาศัย เป็นแบบธรรมชาติ สะอาด สดชื่น สวยงาม อีกทั้งเป็น สถานที่ที่แก้ไขปรุงแต่งจิตใจของบุคคลที่เป็นทุกข์ (ผู้ป่วย) ให้สามารถกลับไปสู่ชุมชน สังคม ได้อย่างปกติ ปัจจุบันโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 700 เตียง สังกัดกรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา และมีหน่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ป่วยด้านเกษตรกรรม ที่มูลนิธิชีวิตใหม่ห้วยดินดำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 215 ไร่ ขอบคุณข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -