หน้าแรกโรงพยาบาลโรงพยาบาลพร้าว

โรงพยาบาลพร้าว

โรงพยาบาลพร้าว 181 หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

ปี 2503 : เริ่มจากเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2503 โดยมีโรงพบาลพร้าว

นายแพทย์จินดา คล้ายเชื้อวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปี 2517 : นายแพทย์อภิเชษฐ์ นาคเลขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการโรงพยาบาลอีก
25 ท่าน มีนายอำเภอเป็นประธานสร้างเหรียญหลวงปู่แหวน(เหรียญทองแดงรมดำ)
จำนวน 75,000 เหรียญ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 ได้เงิน 1.2 ล้านบาท
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์สมบทอีก 50,000 บาท
เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุ 5 ไร่ และได้รับ
บริจาคที่ดินอีก 11 ไร่ จากนางบัวจีน สัตยพานิช การสร้างโรงพยาบาล 10 เตียง
ใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้จากการสร้างเหรียญ โดยการเปิดประมูลถมดิน
ในการก่อสร้าง สร้างอาคารซีเมนต์ชั้นเดียว
1. ห้องตรวจ 2 ห้อง
2. ห้องฉุกเฉิน 1 ห้อง
3. ห้องผ่าตัด 1 ห้อง
4. ห้องคลอด 1 ห้อง
5. ห้องยา 1 ห้อง
มีเตียงนอนในโรงพยาบาล 4 เตียง ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น
ปี 2525 : เริ่มก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ยกระดับเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง จากเงินงบประมาณ เป็น
อาคารชั้นครึ่งซีเมนต์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ตามกรอบกระทรวงพร้อมบ้านพัก
สร้างเสร็จเดือน ตุลาคม 2526 โดยมี นายแพทย์ธานี กลิ่นขจร เป็นผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
ปี 2528 : ก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก สร้างเสร็จปี 2528
ปี 2529 : เริ่มเปิดใช้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2529 โดยมี นายแพทย์จิราวุธ พันธชาติ เป็นผู้อำนวยการ และมี
นายชัยยา พูนศิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
ปี 2543 : เปิดอาคารหลวงพ่อดาบส สุมโน อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แบบ 7919 (หลวงพ่อดาบส สุมโน ได้บริจาคเงินสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 11 ล้านบาท) และวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 นายแพทย์พหล วงค์สาโรจน์ เป็นประธานพิธี นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นับได้ว่าโรงพยาบาลพร้าวเปิดบริการให้กับประชาชนในอำเภอพร้าว จนถึงปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลาได้ถึง 54 ปี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
ติดต่อที่คุณ : โรงพยาบาลพร้าว
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com
โทรศัพท์ : 053-475271
Fax. : 053-475271 ต่อ 103

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -