สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0549 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน แม่ออน 053-859157
2 11139 แม่ออน,รพช. แม่ออน 053-880745-6
3 6040 ออนเหนือ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 05,สอ. แม่ออน 053-859431
4 6041 ออนกลาง บ้านออนกลาง หมู่ที่ 09,สอ. แม่ออน 053-859475
5 6042 บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 02,สอ. แม่ออน 053-929048
6 6043 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 05,สอ. แม่ออน 053-036565
7 6044 แม่ทา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 04,สอ. แม่ออน 089-8557873
8 6045 ทาเหนือ บ้านป่าไม้ห้วยบง หมู่ที่ 03,สอ. แม่ออน ไม่มี

 

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า