หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ
 อำเภอ  เบอร์โทรศัพท์
1 0535 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม แม่ริม 053-297611
2 10713 นครพิงค์,รพท. แม่ริม 053-999200
3 5877 ริมใต้ บ้านริมใต้ หมู่ที่ 01,สอ. แม่ริม 053-299374
4 5878 ริมใต้ บ้านขอนตาล หมู่ที่ 03,สอ. แม่ริม 053-860626
5 5879 ริมเหนือ บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ 01,สอ. แม่ริม 053-860621
6 5880 สันโป่ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 08,สอ. แม่ริม 053-376026
7 5881 ขี้เหล็ก บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 02,สอ. แม่ริม 053-372824
8 5882 ขี้เหล็ก บ้านซาง หมู่ที่ 04,สอ. แม่ริม 053-372031
9 5883 ขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 06,สอ. แม่ริม 053-372451
10 5884 สะลวง บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 03,สอ. แม่ริม 053-374214
11 5885 ห้วยทราย บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 02,สอ. แม่ริม 053-301082
12 5886 แม่แรม บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 01,สอ. แม่ริม 053-860624
13 5887 โป่งแยง บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 01,สอ. แม่ริม 053-879026
14 5888 แม่สา บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 03,สอ. แม่ริม 053-862303
15 5889 ดอนแก้ว บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 04,สอ. แม่ริม 053-891141
16 5890 เหมืองแก้ว บ้านดอนตัน หมู่ที่ 04,สอ. แม่ริม 053-379160
17 5891 เหมืองแก้ว บ้านวังป้อง หมู่ที่ 06,สอ. แม่ริม 053-379596

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -