หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0547 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ไชยปราการ 053-457124
2 11137 ไชยปราการ,รพช. ไชยปราการ 053-870585-6
3 6027 ปงตำ บ้านปงตำ หมู่ที่ 01,สอ. ไชยปราการ 053-870342
4 6028 ศรีดงเย็น บ้านร้องธาร หมู่ที่ 06,สอ. ไชยปราการ 053-293505
5 6029 ศรีดงเย็น บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 09,สอ. ไชยปราการ 053-870857
6 6030 แม่ทะลบ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 02,สอ. ไชยปราการ 053-457287
7 6031 หนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 02,สอ. ไชยปราการ 053-870890
8 6032 หนองบัว บ้านสันติวนา หมู่ที่ 06,สอ. ไชยปราการ 084-8060688
9 6033 หนองบัว บ้านปง หมู่ที่ 07,สอ. ไชยปราการ 053-457418
10 15116 หนองบัว บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่10 ,สอ. ไชยปราการ 053-870991

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -