หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี 40/4 หมู่2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0545 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี สารภี 053-321256
2 11135 สารภี,รพช. สารภี 053-321179, 321062
3 6014 ยางเนิ้ง บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ 03,สอ. สารภี 053-422420
4 6015 ชมภู บ้านพญาชมภู หมู่ที่ 02,สอ. สารภี 053-420844
5 6016 ไชยสถาน บ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 02,สอ. สารภี 053-423050
6 6017 ขัวมุง บ้านหัวดง หมู่ที่ 07,สอ. สารภี 053-429419
7 6018 หนองแฝก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 05,สอ. สารภี 053-968039
8 6020 ท่ากว้าง บ้านแคว หมู่ที่ 03,สอ. สารภี 053-428867
9 6021 ดอนแก้ว บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 04,สอ. สารภี 053-428264
10 6022 ท่าวังตาล บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 08,สอ. สารภี 053-817427
11 6023 สันทราย บ้านป่าสา หมู่ที่ 02,สอ. สารภี 053-429185
12 6024 ป่าบง บ้านศรีคำชมภู หมู่ที่ 03,สอ. สารภี 053-423491
13 13994 ชมภู บ้านท่าต้นกว๋าว หมู่ที่ 04,สอ.   สารภี 053-438200
14 14461 หนองผึ้ง บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 04,สอ. สารภี 053-425066

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -