หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย 6 หมู่4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0542 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย สันทราย 053-350511
2 11130 สันทราย,รพช. สันทราย 053-498996-8, 878211-2
3 5964 สันทรายหลวง บ้านท่อ หมู่ที่ 05,สอ. สันทราย 053-490107
4 5965 สันทรายน้อย บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 04,สอ. สันทราย 053-492996
5 5966 สันพระเนตร บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 03,สอ. สันทราย 053-492997
6 5967 สันนาเม็ง บ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ 03,สอ. สันทราย 053-492204
7 5968 สันป่าเปา บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 01,สอ. สันทราย 053-292177
8 5969 หนองแหย่ง บ้านร้องเม็ง หมู่ที่ 02,สอ. สันทราย 053-255288
9 5970 หนองแหย่ง บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 09,สอ. สันทราย 053-255669
10 5971 หนองจ๊อม บ้านหนองใคร้ หมู่ที่ 06,สอ. สันทราย 053-854069
11 5972 แม่แฝก บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 01,สอ. สันทราย 053-849263
12 5973 แม่แฝก บ้านร่มหลวง หมู่ที่ 04,สอ. สันทราย 053-849727
13 5974 แม่แฝกใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 03,สอ. สันทราย 053-848491
14 5975 เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 01,สอ. สันทราย 053-397163
15 5976 ป่าไผ่ บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 04,สอ. สันทราย 053-491550, 350604
16 5977 ป่าไผ่ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 07,สอ. สันทราย 053-041283

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -