หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0536 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง สะเมิง 053-487623
2 11124 สะเมิง,รพช. สะเมิง 053-487124-5
3 5892 สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 04,สอ. สะเมิง 053-315698
4 5893 สะเมิงเหนือ บ้านป๊อก หมู่ที่ 05,สอ. สะเมิง 053-315699
5 5894 แม่สาบ บ้านอมลอง หมู่ที่ 02,สอ. สะเมิง 053-315695
6 5895 แม่สาบ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 08,สอ. สะเมิง 053-315103
7 5896 บ่อแก้ว บ้านปางมะโอ (เฉลิม ฯ) หมู่ที่ 01,สอ. สะเมิง 053-315687
8 5897 ยั้งเมิน บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 03,สอ. สะเมิง 053-315681

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -